среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane ploty plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak planowane sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий